TienBoi.com

Tiền bối

Link: TienBoi.com

Tiền bối có tên miền danh hiệu là TienBoi.com, là những hạt giống Quốc Khí đã trưởng thành từ vườn ươm Quốc Khí nên quay trở lại dìu dắt hậu bối và được các Monsinh.com gọi là 'sư phụ' hoặc 'sư huynh'.

Những bậc tiền-bối đã qua đời hoặc đã lớn tuổi của Vườn ươm Quốc Khí sẽ được ban Định Danh Số tạo Tentuoi.com LuocSu.com để phong cho họ tên miền danh hiệu TienBoi.com nhằm lưu giữ vĩnh viễn bút tích của họ cho hậu thế học hỏi. 

MonSinh.com vui lòng đăng nhập để xem danh sách website của các vị TienBoi.com bên dưới:

TienBoi.com