ThiSinh.com

Thí sinh Quốc Khí

Link: ThiSinh.com / TuyenSinh.QuocKhi.com

Thí sinh Quốc Khí là ai?

Thí sinh Quốc Khí là những 'hạt giống Quốc Khí' (người có danh hiệu QuocKhi.danhhieu.com) đang trong giai đoạn thử thách để trở thành một Monsinh.com. Thí sinh Quốc Khí có tên miền danh hiệu là Thisinh.com và sẽ được cấp một tên miền YourName.thisinh.com chuyển hướng (redirect) về YourName.tentuoi.com

Để trở thành một Thisinh.com bạn cần trải qua các bước sau:

Cách thử thách Thisinh.com

Thisinh.com sẽ được thử thách trí lựcthể lực tại hai đấu trường là TroDoi.comSinhTu.com. Nếu thí sinh vượt qua được hai đấu trường này mà không bị DangXuat.com thì sẽ trở thành một Monsinh.com và bắt đầu được ươm mầm tại Vườn ươm QuocKhi.com.