Hỏi - đáp

Những câu hỏi thường gặp trong QuocKhi.com

Link: QA.quockhi.com / Hoidap.quockhi.com

Q1.QuocKhi.com - "QuocKhi.com có phải là một dự án bí mật của chính phủ?"

Hỏi: "QuocKhi.com có phải là một dự án bí mật của chính phủ nhằm tuyển chọn những hiền tài cho thời đại mới và bỏ lại những người sẽ bị vô dụng bởi AI-Robot hay không?"

Xem câu trả lời tại Q1.QuocKhi.com

Q2.QuocKhi.com - "Vì sao ban quản trị luôn ẩn danh?"

Hỏi: "Vì sao Ban quản trị QuocKhi.com luôn ẩn danh"

Xem câu trả lời tại Q2.QuocKhi.com

Q3.QuocKhi.com - "Số lượng tuyển sinh mỗi năm?"

Hỏi: "Mỗi năm QuocKhi.com tuyển bao nhiêu Thisinh.com và có bao nhiêu % Thisinh.com có thể trở thành Monsinh.com?"

Xem câu trả lời tại Q3.QuocKhi.com