Logo

Tải file Logo và bộ nhận diện thương hiệu QuocKhi.com

Link: logo.quockhi.com

Ý nghĩa của logo QuocKhi.com

Dùng chiếc chong chóng tre thần kỳ của Doreamon để tách phần đầu tiên và cao nhất trong chữ "Quốc Khí" ra khỏi phần còn lại và bay về phía trái. Tức là QuocKhi.com sẽ dùng một trò chơi kỳ ảo trong đời thực là TroDoi.com như chiếc chong chóng tre để tách những hiền tài kiệt xuất ra khỏi số đông cho họ phiêu theo những ý tưởng khác biệt lạ thường trong các dự án tại QuocKhi.com.

Tải file logo QuocKhi.com tại logo.quockhi.com

Logo QuocKhi.com

icon QuocKhi.com được tách ra từ một phần của logo